Transformace sociálních služeb

Transformace sociálních služeb

  • 10 června, 2019
  • Posted By

Možná jste slyšeli v médiích o transformaci sociálních služeb. O co se jedná? Tento proces trvá už několik let a měl by být ukončený do roku 2024. Jedná se o takovou změnu, kdy ústavní péče bydlení se změní v podporu poskytovanou v běžném prostředí. Lidé se zdravotním postižením průběžně přecházejí z velkých ústavních zařízení do bytů či rodinných domů v běžném prostředí a žijí takovým způsobem života, který je zcela běžný. Personál samozřejmě odchází s nimi, ale jen aby poskytoval nezbytně nutnou podporu.
kola vozíku
Ve spojitosti s termínem transformace sociálních služeb se můžete setkat s termínem deinstitucionalizace, což je proces, který se snaží o přechod z institucionální tedy ústavní péče k péči, která umožňuje život v přirozeném prostředí. Díky tomu dochází k rušení ústavů a jsou podporovány komunitní sociální služby. Institucionální péče je u klientů s vysokou mírou podpory sice nutná, ale má se co nejvíce podobat běžnému životu v domácnosti. Takovým způsobem, aby uživatelé mohli žít plnohodnotný život. Cílem je zvýšení kvality života tak, aby zdravotně znevýhodnění lidé mohli vést život, který je srovnatelný s jejich vrstevníky v běžné společnosti.
závody vozíčkářů
Samozřejmě celý proces je velmi složitý a náročný a není realizovatelný v krátkém období. Nelze jednoduše klienty převézt z ústavů do rodinných domů či bytů. Vše je důležité naplánovat. Výstavba domů není nijak snadná, protože se jedná o bezbariérové objekty. Také řešení stravy, doprovodů k lékaři nebo do návazných služeb není snadné. Uživatele je nutné připravit. Každá změna, i ta, která má být k lepšímu, představuje velký stres, na který je nutné klienty připravit. Samozřejmě ne všichni rodinní příslušníci kvitují takové změny s nadšením, protože si představují kvalitní péči jako přepečovávání klientů, ke kterému dochází právě v ústavních zařízeních.

Category