Role matky jako nálepka společnosti

Role matky jako nálepka společnosti

  • 21 října, 2019
  • Posted By

Snaha o emancipaci nám sice přinesla možnost kariérního růstu srovnatelného mnohdy s kariérou mužů, avšak nesundala nám nálepku matek, podle níž jsme povinné zároveň stíhat i péči o rodinu. Jak to tedy řeší dnešní moderní ženy?
Ve většině případů bohužel celkem nešťastně nebo to naopak neřeší vůbec. Mateřská dovolená je s rozjetou kariérou téměř neslučitelná a tak se časová neslučitelnost řeší odložením dětí do jeslí nebo mateřských školek. Často se stěhujeme za prací a tak mnohdy není možnost nechat děti v rodinném zázemí u prarodičů a je snadnější odložit děti v místě, které máme při cestě do práce.
Máma s dítětem na pláži

Udělat si pořádek ve vlastním životě

Především je nutné udělat si pořádek ve vlastním životě a ujasnit si vlastní životní priority. Nelze být nadčasovou ženou, která bude dokonalou mámou a k tomu povede důležitá jednání. Pokud se budeme pokoušet stíhat vše dohromady, nejčastěji je to právě kariéra, která utrpí jako první. Za ní to bude v závěsu naše vlastní rodina, na kterou nebudeme mít dostatek času a která brzy nebude tak ideální jako naše vysněné představy o ní. Nebudeme mít dostatek času na domácnost, na partnera a děti budou strádat neustálou absencí mateřské péče.
Holčička dělá bubliny
Proto se nesnažme stylizovat do obou rolí jen z pouhého nátlaku společnosti a nebojme se na rovinu přiznat, že je pro nás v životě důležitá kariéra a raději rodinu nebudeme mít vůbec, než bychom ji odbývali. Nebo se naopak nebojme odsouzení společnosti kvůli stylizování se do role matky a směle přiznejme, že právě rodina je pro nás na prvním místě a nemáme potřebu ji narušovat honbou za kariérou.
Dvě holčičky na procházce

Volba nezávislé svobodné ženy

Volme tedy čistě podle vlastního úsudku a podle vlastních pocitů. Jsme to právě my, které s touto volbou budeme žít, ne naše maminky, které chtějí vnoučata ani naše kamarádky, kterým přijde škoda zahodit slibnou kariéru kvůli spokojené rodině. Volme tedy vlastní srdcem bez ohledu na nátlak společnosti nebo aktuální módu.
Názory lidí kolem nás se budou měnit, ale naše hodnoty jsou jen naše a ty nám nikdo nevezme.

Category