Pro koho je určena povinnost přiznání daně z nemovitých věcí?

Pro koho je určena povinnost přiznání daně z nemovitých věcí?

  • 7 května, 2023
  • Posted By

Řešili jste na svém domě nástavbu, zvyšování patra anebo jste část nevyhovujícího domu zlikvidovali? Pak právě Vás se týká přiznání daně z nemovitostí. Na rozdíl od klasického přiznání dani, které se musí podávat každý rok, toto, které se týká nemovitostí, podáváte, jen když dojde k výše popsaným skutečnostem. Daň z nemovitostí se Vám, ale také týká, pokud dům prodáváte, řešíte přístavbu nebo dokončovací práce. Darovali jste dům svým příbuzným nebo jiné osobě ať už k Vám blízké nebo ne? Tak i zde se tomuto přiznání nevyhnete.
vila na prodej
Pokud nevíte, zda se Vás také týká povinnost podat přiznání, najdete tyto důležité informace nejen na internetu, ale také Vám je poskytnou na kterékoliv pobočce Finančního úřadu. Internet nabízí také možnost interaktivní kalkulačky. Ta Vám dokáže spočítat, jaká daň Vám bude vypočtena dle zadaných informací. Na internetu máte také možnost si stáhnout formulář přiznání anebo si formulář vyplnit online a vytisknout.
 

Sankce za nepodání přiznání z nemovitých věcí

 
Někdy se může stát, že nestihnete nebo zapomenete včas toto přiznání dodat příslušnému úřadu. Nemusíte se ničeho obávat. Běží Vám ještě 5 dní takzvaná ochranná lhůta, kdy máte možnost přiznání doručit na úřad bez postižení sankcí. Sankce se počítá od 6 dne a činní 0,05 % stanovené daně za každý následující den. Základní lhůta pro podání přiznání je 31. ledna.
 účetnictví na pc

Kdy musí být daň z nemovitosti uhrazena?

 
Tato informace je taky pro všechny povinné velmi důležitá. Na uhrazení daně z nemovitých věcí máte čas do 31.5. Uhradit můžete dvěma způsoby. Nejčastěji variantou je složenka nebo také pomocí SIPO.
 

Kdo nemusí přiznání podávat?

 
Jedná se o osoby, které toto přiznání odevzdali v minulých letech a nezměnili se u nich skutečnosti pro stanovení daně. Propočet se provede automaticky a majitelé nemovitostí o tom budou obeznámeni.