Kašmír – kulturní mišmaš jako příčina války

Kašmír – kulturní mišmaš jako příčina války

  • 26 června, 2019
  • Posted By

Kašmír je zemí, která byla v minulých desetiletích velmi sledovaná. Slavná oblast výroby vlny z místního plemene horských koz proslula neblaze krvavými boji. Leží v horské oblasti Himaláje. Dříve se jednalo o samostatné knížectví, ale postupem staletí bylo připojováno k různým říším (Mughalská, říše Sikhů, koloniální Indie a další). Tím pádem se zde postupně měnily společenské i náboženské poměry. Každá říše, která oblast ovládala, ji tak proměnila a zasela semínko zkázy, které vyklíčilo a vzešlo ve druhé polovině 20. století.
starý dům kašmír

První válka

Během rozpadu britské koloniální soustavy získala svou samostatnost i Indie. Došlo k tomu v lednu roku 1950. Při tomto dělení vznikli dvě země Indie a Pákistán. Hranice byla dána kolonialisty, kteří však při rozdělení nerespektovali místní poměr a hranice vytvořili uměle. Tím pádem došlo i k rozdělení historicky jednotného Kašmíru. Indie si ale území nárokovala (a dodnes nárokuje) celé. Do půtek se vmísila i Čína, která si nárokuje severní část Aksai Čin. První ozbrojené šarvátky jdou na vrub právě vojskům Číny a Indie. Číňané převálcovali svého soupeře, ale byla to jen demonstrace síly, a tak se vzápětí stáhly na původní hranici Aksai Čin. Po navázání diplomatických vztahů mezi hinduisty a SSSR se situace uklidnila.

Kárgilská válka

Na konci devadesátých let 20. století došlo k největšímu (co do počtu obětí) konfliktu v Kašmíru. Pákistán se rozhodl skoncovat s okupací území, která si nárokoval. A tak se rozsáhlou ofenzívou a bombardováním pokusil zatlačit vojska protivníka. Mylně se totiž vrcholní představitelé domnívali, že hindská armáda je slabá. Ta ovšem disponovala novými zbraněmi a po úvodních obranných manévrech s rozhodností vytlačila agresora, ubránila své pozice a navíc získala další území. Drtivé vítězství by možná znamenalo postupné ovládnutí celé oblasti, nicméně po zásahu prezidenta USA Billa Clintona došlo k ukončení bojů.
indie kašmír

Současnost

Napětí je zde pořád citelné. Indii patří asi 48% Kašmíru, Pákistánci drží zhruba 37%. Čína stále „hospodaří“ v oblasti Aksai Čin. Územní nároky prvních dvou zmiňovaných zemí ale stále neodpovídají realitě, což brání trvalému řešení sporů. Navíc v roce 2019 přicházejí na řadu teroristické útoky místních islamistů, které znamenají další přiostření situace.

Category