K čemu máme poppers?

K čemu máme poppers?

  • 15 června, 2021
  • Posted By


Lidé mají nejrůznÄ›jší potÅ™eby. A protože jde v naÅ¡em případÄ› o myslící bytosti (jakkoliv je to z pohledu leckoho u nejednoho ÄlovÄ›ka dost sporné), snažíme se vykoumat nÄ›co, Äím si splnÄ›ní takových potÅ™eb maximálnÄ› zjednoduÅ¡it. A tak vynalézáme vÅ¡e od banalit až po skuteÄnÄ› mimořádnÄ› sofistikované záležitosti, od jednoduchých pÅ™edmÄ›tů tÅ™eba až po mimořádnÄ› složité chemické vzorce.

A jedním z takových objevů lidstva, jichž už dnes známe nepÅ™eberné množství, jsou tÅ™eba i poppers. Tedy například alkyl-nitrit, butyl-nitrit, isobutyl-nitrit nebo amyl-nitrit. Což jsou chemické slouÄeniny, jež samy o sobÄ› urÄitÄ› vÄ›tÅ¡inÄ› z nás nic neříkají, protože znalostmi chemie na hodnÄ› vysoké úrovni vÄ›tÅ¡inou neoplýváme. Ale to, že neznáme nÄ›jaké chemické vzorce, neznamená, že nevyužíváme nÄ›co s takových složením.

kožené zboží

Užíváme tak kdejakou slouÄeninu. A tÅ™eba i poppers. A ti, kdo tak Äiní, dokážou pochopitelnÄ› své poÄínání nÄ›jak zdůvodnit.

NÄ›kteří z lidí používají tyto látky tak, jak tomu má být. Tedy Äistí s jejich pomocí kůži nebo hlavy videorekordérů. A z výsledku pak mívají dobrý pocit.

Ale jiní z nás využívají poppers prodej k jinému úÄelu. K huntování si zdraví, které si dokážou pÄ›knÄ› hloupým způsobem zdůvodnit.

kožený kufr

Pokud nechápete, jak může nÄ›kdo platit za to, aby si dobrovolnÄ› poÅ¡kozoval nosní sliznici, vyvolával u sebe buÅ¡ení srdce, zrychlení krevního tepu, malátnost, nevolnost, bolest hlavy, pÅ™iduÅ¡ení se, zrudnutí obliÄeje a posléze tÅ™eba i zhorÅ¡ení stavu imunitního systému, nejste v tom sami. Myslím si totéž. Ale i takoví lidé mezi námi jsou.

A proto se u nás poppers prodávají. A je to legální. Protože si dávají prodejci obvykle dobrý pozor na to, aby tyto produkty oznaÄovali jen jako ono Äistidlo nebo tÅ™eba osvěžovaÄ vzduchu. Protože kdyby se pÅ™iznalo ono další využití, troufám si tvrdit, že by poppers dříve Äi pozdÄ›ji postihl stejný osud jako kdysi toluen.

Category